بورس لباس کار و دستکش کار
66735845 - 021 فروش
  سه شنبه , 29 , 05 , 1398
 
  
 

(تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی یا ماسکهای تنفسی) Respiratory Protection Masksبنا به تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده­اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید. ماسکها این حفاظت را هم بوسیله گرفتن آلاینده­ها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین می­کنند.

ماسکهای حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند:

  ماسکهای تصفیه کننده هوا (Air Purifying Respirators)

 ماسکهای رساننده هوای اتمسفری (Atmosphere – Supplying Respirators)

1. ماسکهای تصفیه کننده هوا:

ماسکهایی هستند که آلاینده­های موجود در هوای استنشاقی را می­گیرند و خود به چهار دسته تقسیم می­شوند:

الف. ماسکهای حذف کننده ذرات (Particulate Filtering Respirators)

ب. ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات (Vapor and Gas Removing Respirators)

ج. ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا (Powered Air – Purifying Respirators (PAPR))

د. ماسکهای نجات (Escape Masks)

2. ماسکهای هوا رسان:

ماسکهایی هستند که هوا را از طریق منبعی غیر از هوای اطراف، تأمین می­کنند. این گروه از ماسکها در شرایطی استفاده می­شوند که یا فیلتر مناسب جهت حذف آلاینده موجود در هوای محیط وجود نداشته باشد و یا تراکم اکسیژن در محل کمتر از 21% باشد. ماسکهای هوا رسان به دو دسته تقسیم می­شوند:‌

الف. ماسکهای کپسول سرخود (Self – Contained Breathing Apparatus)

ب. ماسکهای هوا رسان شیلنگی (Air – Hose Supplied Air Respirators)

 ماسکهای حذف کننده ذرات:

ماسکهای حفاظت در برابر گرد و غبار، به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها، فیومها (Fumes) و یا میستها (Mists) مورد استفاده قرار می­گیرند. در این ماسکها از مواد فیبری و الیافی همچون کاغذ، ‌نمد و یا پارچه برای به دام اندازی آلاینده­ها استفاده می­کنند.

فیلترهای این ماسکها بر اساس استاندارهای اروپایی در سه گروه N، R و P طبقه بندی می­شوند.

طبقه N، ماسکهایی را شامل می­شود که منحصراً برای استفاده در اتمسفرهایی که ذرات آن پایه غیر روغنی دارند،‌کاربرد دارد. طبقات R و P نیز ماسکهایی با فیلترهای مقاوم در برابر ذرات روغنی یا فیلترهای عایق روغن را شامل می­گردند.

این استانداردها عموماً مبنای طبقه بندی ماسکهای گرد و غبار تولیدی در کشور آمریکا و کانادا قرار می­گیرد.

طبقه بندی NIOSH (استاندارد ایالات متحده) در خصوص ماسکهای حذف کننده به ترتیب جدول زیر می­باشد:

طبقه بندی ماسکهای گرد و غبار

نوع فیلتر

راندمان

سری N (ذرات غیر روغنی)

N95

95%

N99

99%

N100

97/99%

سری R (ذرات مقاوم در برابر روغن)

R95

95%

R99

99%

R100

97/99%

سری P (ذرات عایق روغن)

P95

95%

P99

99%

P100

97/99%

 

ر اساس استاندارد اروپایی BS-EN 149:2001 (British Standards)، ماسکهای گرد و غبار به طبقات زیر تقسیم می­شوند:

الف. طبقه FFP1: حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی با تراکم 5/4 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ب. طبقه FFP2:‌ حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم 12 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ج. طبقه FFP3: حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت بالا با تراکم 50 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک (حداکثر نفوذ مجاز گرد و غبار در ماسک)* بر اساس استاندارد BS-EN 149:2001 به شرح جدول زیر می­باشد:‌

 

حداکثر نفوذ مجاز

ذرات جامد (Nacl)

ذرات مایع (روغن پارافین)

طبقه FFP1

20%

20%

طبقه FFP2

6%

6%

طبقه FFP3

1%

1%

 

ب. ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات:

ماسکهای تصفیه کننده هوا برای حفاظت در مقابل گازها و بخارات خاص، مانند گاز آمونیاک و بخار جیوه و گروههایی از گازها و بخارات مانند گازهای اسیدی و بخارات آلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

بطور کلی انواع ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات عبارتند از:

الف. ماسکهای کارتریج­دار شیمیایی (Chemical Cartridge Respirators).

ب. ماسکهای گازی (Gas Masks).

ج. ماسکهای کاغذی یا نمدی پوشش داده با زغال فعال.

(Combinations Particulate Removing and Vapor and Gas Removing)

Maximum Allowable Penetration *

 

ب-1. ماسکهای کارتریج­دار (ماسکهای فیلتر دار)

این ماسکها از نظر شکل ظاهری به دو نوع نیم صورت و تمام صورت طبقه بندی می­شوند که نوع تمام صورت این ماسکها برای حفاظت چشمها در برابر مواد شیمیایی است که علاوه بر سیستم تنفسی بر روی چشمها نیز اثرات تحریک کننده دارند.

ب-2. ماسکهای کانیستر دار (ماسکهای گازی):

کانیسترها مشابه کارتریجها می­باشند با این تفاوت که حجم ماده جاذب موجود در کانیسترها از کارتریجها بیشتر و از نظر سایز بزرگتر از آنهاست، بزرگترین تفاوت میان کانیسترها و کارتریجها در این است که کانیستر و ترجیحاً ماسک آنها معمولاً دارای دریچه استنشاقی است.

انواع فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات:

فیلترهای موجود در کانیسترها و کارتریجهای حذف کننده گازها و بخارات، بر اساس نوع گازهایی که قادر به جذب آنها هستند،‌ بر اساس جدول زیر طبقه بندی می­شوند:‌

 

ردیف

نوع

کاربرد (تصفیه کننده ...)

1

A

گازها و بخارات آلی مختلف

2

B

گازهای معدنی و اسیدی مانند مونوکسید کربن

3

E

دی اکسید سولفور و سایر گازهای معدنی

4

G

مواد شیمیایی با فشار بخار پایین (فشار بخار کمتر از Pa13/0 در Cْ25 و مواد شیمیایی کشاورزی)

5

K

آمونیاک و مشتقات آن

6

MB

متیل بروماید

7

AX

گروهی از ترکیبات آلی با نقطه جوش پایین (نقطه جوش کمتر از Cْ65)

8

HG

بخار جیوه

9

NO

اکسیدهای نیتروژن

10

 

مواد شیمیایی که جزو مواد یاد شده نیستند

  ب-3. ماسکهای کاغذی نمدی یا پوشش داده شده با زغال فعال:

این ماسکها نوعی ماسک کاغذی یا نمدی پوشش داده شده با زغال فعال هستند که جهت حذف توأم گازها و بخارات و گرد و غبار در محیطهایی که این آلاینده­ها بصورت توأم وجود دارند، استفاده می­شوند.

ج. ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا:

این ماسکها از یک دمنده الکتریکی (معمولاً از طریق باطری) برای عبور دادن هوای آلوده از داخل بخشی که باعث حذف آلاینده­ها می­شود و نیز کمک به استنشاق هوا از ورودی ماسک بهره می­برند.

د. ماسکهای نجات:

نوعی خاص از ماسکهای گازی هستند که در حین فرار (نه ورود یا بازگشت به محوطه آلوده) از هوایی با مخاطره آنی برای زندگی و سلامتی مورد استفاده قرار می­گیرند. این ماسکها عموماً در مناطق با خطر بروز مسمومیتهای تنفسی و کاهش اکسیژن در شرایط اضطراری مانند معادن (ماسک مونوکسید کربن) و یا در زمانهای کوتاه همچون فرار از حریق (ماسک دود) مورد استفاده قرار می­گیرند.

 ماسکهای هوا رسان (ماسکهای فشار مثبت):

الف. ماسکهای کپسول سرخود:‌

در این ماسکها، فرد هوا یا اکسیژن مورد نیاز خود را از یک منبع تنفسی که بر روی خود حمل
می­نماید، تأمین می­کند. این ماسکها بسته به طراحی وسیله می­توانند حداکثر تا چهار ساعت اکسیژن یا هوای مورد نیاز استفاده کنند را تأمین نماید.

ب. ماسکهای هوا رسان شیلنگی:

این نوع از ماسکها، هوای مورد نیاز فرد را از طریق یک منبع ثابت هوای فشرده و یا یک کمپرسور دمنده هوا که با هوای سالم و تازه ارتباط دارد و از طریق یک شیلنگ تحت فشار انتقال می­دهند. طول شیلنگ این ماسکها از 25 الی 300 فوت متغیر است. در پایین­ترین فشار و بالاترین طول شلنگ، وسیله بایستی حداقل قابلیت ارسال هوایی به میزان 170 لیتر در دقیقه را داشته باشد و فشار دستگاه نیز نبایستی از PSI125 بیشتر شود

-:( ماســـک تنفســــی ):-

ماسک های فیلتردار ضدگاز و ضدمواد شیمیائی به دو گروه تقسیم بندی می شوند :

الف : ماسکهای نیم صورت

ب : ماسک های تمام صورت

الف ) ماسک های نیم صورت : این ماسک ها فقط بینی و دهان را پوشش می دهند و در دو مدل تولید می شوند .

1 ) تک فیلتـر

2 ) دو فیلتـر

 

ب ) ماسک های تمام صورت : این ماسکها تمام صورت را پوشش می دهند و از آسیب دیدن چشمها و پوست صورت جلوگیری می کنند و در دو مدل تولید می شوند :

1 ) تک فیلتــر

2 ) دو فیلتــر

 

برای انتخاب نوع ماسک تنفسی رعایت نکات زیر ضروری است :

1) میزان وجود اکسیژن در محلی که می خواهد ماسک مورد استفاده قرار بگیـرد

2) میزان غلظت آلاینده ها

3)ویژگی آلاینده های محیط

توجه شود که حتما" برای مشخص کردن میزان اکسیژن محیط و میزان غلظت آلاینده ها و انتخاب نوع ماسک تنفسی ( نیم صورت ـ تمام صورت ـ سیستم تنفسی هوارسان ـ سیستم پالایش تنفسی ـ سیستم تنفسی همراه با سیلندر ) حتما" با یک کارشناس ایمنی مشورت کنید .

 

برای انتخاب و خـــرید انواع فیلتـر و ماسک تنفسی می توانید به قسمت ماسکهای تنفسی نیم صورت و ماسک تنفسی تمام صورت و فیلترهای تنفسی وبسایت مراجعه نمائید و در صورت نیاز با شمارهای شرکت ایمنی صنعت پوشان کیان تماس بگیرید.

چگونه از ماسک تنفسی استفاده کنید ؟

لطفا به عکس ها دقت کنید.مراحل استفده از ماسک بطور کامل شرح داده شده است.

تا حدامکان بندهای ثابت کننده ماسک را بکشید و با استفاده از دو دست خود در قسمت گردن و گونه نگه دارید ( شکل 1 )

حالا بندها را بکشید بطوریکه بتوانید صورت خود را درون ماسک قرار دهید ( شکل 2 )

هنگامیکه گونه ها در محل مورد نظر خود در قسمت محافظ صورت قرار گرفت ، بندها را روی سر خود بکشید و طوری تنظیم کنید که بندها در گیره ماسک قرار گیرند و فشاری به صورت شما وارد نشوند (شکل 4 و 3 )

در این هنگام گیره ماسک بطور خوکار در محل خود قفل می شود.توصیه می شود که ابتدا بندهای گونه و سپس بندهای قسمت پیشانی و در آخر بندهای شقیقه ها را بکشید.اگر می خواهید بندها را شل کنید حلقه ی گیره ها را به آرامی بالا بیاورید .

این امر موجب می شود که بندها آزاد شده و به سمت عقب حرکت کنند و ماسک آماده جدا شدن از صورت می باشد.

  کنترل درزهای ورود هوا ( مهر و موم کردن درزها )

 قبل از ورود به محیط آلوده حتما درزهای ماسک و درزهای دریچه بیرونی را روی صورت خود کنترل کنید.هنگامیکه ماسک روی صورت قرار دارد رابط استاندارد ( مطابق تصویر ) را با کف دست خود ببندید و نفس عمیقی بکشید و در این هنگام ماسک به آرامی روی صورت قرار می گیرد و شما نمی توانید بیشتر از این حد هوا را به داخل بکشید. در این رابط ماسک آماده استفاده می باشد.اگر متوجه روزنه ای شدید ، فورا" آن را پیدا کنید و برای رفع آن اقدام کنید . بعد از اینکه ایمنی درزها مطمئن شدید ، فیلتر یا وسایل تنفسی را به ماسک وصل کنید و کنترل موارد ایمنی را در تمام مراحل به کار ببرید.

حدالامکان افراد ریشدار از استفاده از ماسک تمام صورت خودداری کنند

افراد ریشدار و افرادی که از عینک استفاده می کنند نمی توانند از ماسک ضد گاز استفاده کنند. زیرا ریش و عینک باعث می شود که ماسک به خوبی روی صورت آنها تنظیم نشود وکاهش کارایی ماسک را به دنبال دارد .افراد ریشدار باید ریش خودرا اصلاح کنند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود .

نگهداری، تمیز کردن و ضد عفونی کردن ماسک :

جنس لاستیکی که برای تهیه ماسک تنفسی می باشد ، دارای ویژگی هایی است که تا مدتها دوام می آورد وبنابراین نیازی نیست . برای نگهداری آن در طولانی مدت اقدامات احتیاطی خاصی انجام دهید. در هر حال توصیه می شود محافظهای صورت جدید را در بسته بندی اصلی آنها و در جای خشک و دور از رطوبت یا گرمای احتمالی نگهداری کنید .

دمای محل باید بین 0 تا 50 درجه سانتی گراد باشد . هنگام استفاده نکردن از ماسک برای جلوگیری از تماس با گرد وغبار بخارهای شیمیایی سبک ودور ماندن از نور وگرمای شدید توصیه می شود آن را در یک محفظه بسته نگهداری کنید. بعد از مصرف ماسک باید با یک پارچه نرم تمیز شود تا ذرات کثیف وعرق آن پاک شود . اگر خیلی کثیف شد می توان آن را با کمک یک ماشین ظرفشویی با حداکثر دمای 40 درجه با استفاده از پاک کننده های خنثی تمیز کرد یا آروم با دست و آب ولرم ومواد پاک کننده خنثی تمیز کنید وبرای ضد عفونی کردن محافظ از صورت از دستمالهای آماده ضد عفونی کننده استفاده کنید .

هنگام شستشو یا ضد عفونی کردن محافظ صورت باید فیلتر رااز ماسک جدا کنید وبه شدت مراقب سوپاپهای استنشاق باشید .

نکات ایمنی : توصیه می شود قبل از استفاده با یک کارشناس مشورت کنید

خطر:

در شرایطی که غلظت اکسیژن هوا کمتر از 5/19% ویا نامعلوم است از ماسکهای ضد گاز استفاده نکنید استفاده نادرست منجر به مرگ ناشی از کمبود اکسیژن خواهد شد .

کارتریج ( فیلتر ) شیمیایی متناسب با یک نوع گاز در مقابل سایر گازها که انتظار می رود کارتریج آنها تصفیه کند . عملکرد درستی نخواهد داشت.

اگر نوع گاز مشخص نیست بهتراست از ماسک ضد غبار استفاده نشود . اگر غلظت گاز در محیط نامعلوم است از ماسک ضد گاز استفاده نکنید در این حالت طول عمر کارتریج شیمیایی بسیار کم خواهد شد ، ویا کارتریج شیمیایی اصلا درست عمل نمی کند. کارتریج ( فیلتر ) شیمیایی متناسب با گرد وغبار ویا گاز موجود در محیط کارتان را انتخاب کنید . در صورتی که سیستم تنفسی ویا سیستم گردش خون شما مشکل دارد ویا پزشک، شما رااز شرکت در کارها یی که نیاز به استفاده از ماسک ضد گاز دارد منع کرده است از ماسک ضد گاز استفاده نکنید.

حدالامکان ماسک را روی صورت ریش دار استفاد نکنید.

اجزا یک سیستم کامل هوارسان

اجزا مورد نیاز برای سیتم هوارسان :

فیلتـر یونیت : جهت کاهش فشار هوای کمپرسور صنعتی و پالایش آلودگی هوای کمپرسور مورد نیاز می باشد. ( الزامی )

مخزن ذخیره هوای فشرده : این مخزن بر سر راه سیستم تنفسی قرار می گیرد تا در صورت قطع شدن برق بتواند هوای مورد نیاز اپراتور را در صورت نیاز تامین کند . ( در صورت موجود بودن ، انتخابی )

Dräger PARAT® 3200 ماسک فرار دراگر
Dräger PARAT® 3200 ماسک فرار دراگر
Call for Price
مشاهده
Drager X-plore 4740 ماسک دراگر نیم صورت
Drager X-plore 4740 ماسک دراگر نیم صورت
Call for Price
مشاهده
دستگاه تنفسی دراگر کامپوزیت drager pas lite scba
دستگاه تنفسی دراگر کامپوزیت drager pas lite scba
Call for Price
مشاهده
فیلتر 5حالته اسپاسینی spasciani
فیلتر 5حالته اسپاسینی spasciani
Call for Price
مشاهده
فیلتر 6001 باند مشکی 3M
فیلتر 6001 باند مشکی 3M
Call for Price
مشاهده
فیلتر 6002 باند زرد 3M
فیلتر 6002 باند زرد 3M
Call for Price
مشاهده
فیلتر 6004 باند سبز 3M
فیلتر 6004 باند سبز 3M
Call for Price
مشاهده
فیلتر 6006 باند زیتونی  3M
فیلتر 6006 باند زیتونی 3M
Call for Price
مشاهده
فیلتر شیمیایی دراگر نیم صورت Drager Bayonet
فیلتر شیمیایی دراگر نیم صورت Drager Bayonet
Call for Price
مشاهده

صفحه 1 از 5اولین   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   آخرین